Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Ophrys argolica

Μεσσηνία, 21/4/2012

H Ophrys argolica H. Fleischm. είναι μια σπάνια ενδημική ορχιδέα που απαντά κυρίως στην Πελοπόννησο και σε λίγες θέσεις γύρω από τον Κορινθιακό. Προτιμά θέσεις σε λιβάδια, φρύγανα, θαμνώνες ή ανοιχτά δάση και υψόμετρο έως 1000 μ. Ανθίζει Μάρτιο και Απρίλιο.

Προστατεύεται από παντού, σε εθνικό (ΠΔ 67/81), ευρωπαϊκό (Οδηγία 92/43 και Σύμβαση Βέρνης) και παγκόσμιο (Συνθήκη CITES) επίπεδο. Περιλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας του 1995, ενώ χαρακτηρίζεται ως τρωτό από την Παγκόσμια Ένωση Προστασίας της Φύσης, λόγω των πιέσεων που δέχεται από ανεξέλεγκτη οικιστική ανάπτυξη, τουρισμό και χρήση ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων, τα οποία μειώνουν τους επικονιαστές της. Τέλος, περιλαμβάνεται στον Παγκόσμιο Κατάλογο Ειδών που χρήζουν προστασίας του Ο.Η.Ε. και στα Άλλα Σημαντικά Φυτά του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου