Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Neotinea maculata

Λευκάδα, 29/3/2012

Η Neotinea maculata (Desf.) Stearn, γνωστή και ως Orchis intacta Link, είναι μια σχετικά διαδεδομένη ορχιδέα σε παράλιες περιοχές της Ελλάδας και τα νησιά. Η συνολική εξάπλωσή της περιλαμβάνει τις χώρες της Μεσογείου, αλλά και τη Μεγάλη Βρετανία, τα Κανάρια νησιά και τη Μαδέρα. Χαρακτηρίζεται από μικροσκοπικά άνθη, τα οποία είναι τοποθετημένα σε μια ταξιανθία πυκνή και μονόπλευρη. Πολύ συχνά η μικρή αυτή ορχιδέα αυτογονιμοποιείται, με αποτέλεσμα να παράγονται αποικίες από όμοια άτομα.

Ανθίζει από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο σε λιβάδια, φρύγανα, θαμνώνες και δάση κωνοφόρων, από το επίπεδο της θάλασσας έως τα 2000 μ. περίπου.

H N. maculata συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης CITES για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας και στα Άλλα Σημαντικά Είδη Φυτών του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου